„Ha az egész órát úgy betöltöd,
Hogy benne érték hatvanpercnyi van,
Minden kincsével bírod ezt a földet,
S ami még több, ember vagy, fiam.”

Önkéntes munkalehetőségek

Családi Kör- „Itt otthon vagy!”

A “Családi-Kör” a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Győriek Egészségéért Közhasznú Egyesület közös projektje, mely a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében ( „CSALÁDI-KÖR” TÁMOP-5.5.1/B-11/2-2011-0302) valósul meg 2012. június 1. és 2014. május 31. között.

Önkéntesek a projektben

A projekt nagymértékben épít az önkéntesek közreműködésére. A két év során  60 önkéntes képzését vállaltuk, akiket gyermekfelügyeletre készítünk fel. Emellett szakmai szolgáltatásoknál, tanácsadásnál, klubvezetésben is nagymértékben számítunk megfelelő szakmai tapasztalattal bíró önkéntesekre.

Bővebben...

ÉLETFA EGYESÜLET (MOSONMAGYARÓVÁR)

Az egyesület célkitűzései:

Egyesületünk a nagy létszámmal élő családok, a nagycsaládosok egyesülete. A gazdasági nehézségek növekedésével egyre nagyobb az érdeklődés egyesületünk iránt. Napról napra nő a tagjaink létszáma, mert a reménytelen helyzetben az egyesületünktől remélnek erkölcsi és anyagi segítséget.  Ezért is vállaltuk a városba érkező élelmiszersegély csomagok szétosztását.  Programok biztosításával is azon fáradozunk, hogy olyan embereket is élményhez juttassunk, akik önerőből nehezen vehetnének részt utazásokon, kulturális programokon vagy vetélkedőkön.

Egyesületünk célja, hogy programjaival segítse a hátrányos helyzetben élő nagycsaládok kedvezőbb megítélését, elfogadását, esélyegyenlőségük növelését. 

Bővebben...

American Field Service

Az alapítvány célkitűzései:

Az AFS egy nemzetközi, önkéntes alapon működő, kormányoktól és vallásoktól független, nem profitorientált szervezet, mely interkulturális tanuláshoz nyújt lehetőséget, ezzel is segítve az embereket, hogy elsajátítsák azt a tudást, képességet és megértést, mely egy igazságosabb és békésebb világ megteremtéséhez szükséges. Az AFS lehetővé teszi az emberek számára, hogy olyan felelősségteljes tagjai legyenek egy sokszínű világnak, akik a békéért és megértésért dolgoznak. Az AFS felismeri, hogy a békét az igazságtalanság, az egyenlőtlenség és az intolerancia veszélyezteti.

Az AFS hisz minden ember értékében és méltóságában, függetlenül annak nemzetiségétől és kultúrájától. Támogatja az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartását fajra, nemre, beszélt nyelvre, vallásra, vagy társadalmi státuszra való tekintet nélkül.

Minden AFS tevékenység alapja az emberi méltóság, a különbözőségek tiszteletben tartása, harmóniára való törekvés másokkal, együttérzés és tolerancia.

Bővebben...

ÖNTÉS JÖVŐÉÉRT ALAPÍTVÁNY (ÖNTÉSMAJOR)

Az egyesület célkitűzései:

„Öntésmajort, ezt a gyöngyszemet Kapuvár város mellett sokszor még a térképen sem lehet megtalálni. Nincs önálló önkormányzata, de még képviselője sem, nincs iskolája, óvodája, tanítója. De van dicső múltja, néhány épület őrzi még ma is a nagy elődök alkotásait, terveit, esztétikai értékeit. De vannak emberek, kiknek gyökerei innen indultak és ide visszahívják, visszavárják őket. Vagyunk itt jó páran, akik azt szeretnénk, ha a falu közélete felpezsdülne és nagyobb kulturális kínálattal szolgálna minden itt élőnek. Jó lenne, ha mások is látnák, megtapasztalnák a mi Öntésmajorunk szépségét és vendégszeretetét. Ezzel a céllal fogtunk neki 2004-ben a falutörténeti kiállítás megszervezésének. Innen nőtt ki az ötlet, hogy megörökítsük írott, nyomtatott formában mindazt, amit ez idáig csak emlékek őriztek. 

Kívánjuk, hogy mindenki találjon bennük személyes ismerősöket, ismerős történeteket, örömet, kedvet, szeretetet.” 

Bővebben...

SOPRONI POLGÁRŐR EGYESÜLET

Az egyesület célkitűzései:

Az egyesület 1996-ban alakult civil szervezet, mely tagja a Megyei- és Országos Polgárőr Szövetségnek. Polgárőreink az 1999.évi CXX. törvény 6.§./1/ pontja alapján közfeladatot ellátó személyeknek minősülnek. Egyesületünk non-profit szervezet, így létfenntartása, technikai és egyéb felszereléseink biztosítása tagdíjakból, önkormányzati,- és a céljainkat megértő szponzori támogatásokból, pályázatokon nyert díjakból valósul meg. Sopron városa valamennyiünk lakóhelye, munkahelye. A város közbiztonságát, rendjét, tisztaságát megtartani vagy fokozni valamennyiünk közös feladata.

Bővebben...

NYME SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA (SZOMBATHELY)

Az intézmény célkitűzései:

A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtára nyilvános könyvtár, az információs esélyegyenlőség és a demokrácia helye. A tudásalapú társadalom alapintézményeként feladata, hogy mindenki számára szabadon, korlátozás nélküli biztosítsa a hozzáférést a dokumentumokhoz, az információkhoz, a magyar és az egyetemes kultúra kincseihez és támogassa az egész életen át tartó tanulást. A Könyvtár a tudás megszerzését támogatja oktató, információ-közvetítő és szolgáltató tevékenységével.

Küldetését folyamatosan megújuló dokumentumállományával, a felhasználói igényeknek megfelelő szolgáltatatásaival, fejlett infrastruktúrájával, könyvtárosai szakmai felkészültségével valósítja meg. Fontos szerepet tölt be az oktatásban, az önálló ismeretszerzés folyamatában az információkultúra könyvtári alapjainak megismertetésével, a módszerek és az információkeresési technikák elsajátíttatásával.

Bővebben...

GONDOSKODÁS ALAPÍTVÁNY (MOSONMAGYARÓVÁR)

Az alapítvány célkitűzései:

Az alapítvány 1998-ban azzal a céllal jött létre, hogy az egyre szaporodó szociális ellátást igénybevevők számára lehetőségeihez képest figyelemmel kísérje és támogassa a hátrányos helyzetű rászoruló embereket. Az alapítvány továbbá szeretne a jelenlegi intézmények szakmai-működési feltételein, a gondozás színvonalán javítani, pl.: megfelelő szocioterápiás, rehabilitációs célú foglalkoztatás, a kulturált szabadidő eltöltés feltételeinek javítása, az intézményen belüli közösségi élet szervezése, az egészségügyi, főként az orvosi ellátás hiányzó területeinek pótlása, mentális gondozás színvonalának emelése.

Bővebben...

FÜGGETLEN KÖZÉLETI TÁRSASÁG TÁRSASKÖR EGYESÜLET (JÁNOSSOMORJA)

Az egyesület célkitűzései:

Az egyesületet – Jánossomorja társadalmi-közösségi életének előmozdítása érdekében – az 1904-ben alakult Moson-Szent-Jánosi Társaskör szellemi hagyományaira építve 12 alapító tag hozta létre 2002. A jelenleg 72 tagot számláló szervezet, rendszeres összejöveteleit a helyi művelődési házban tartja. Az elmúlt években szerteágazó tevékenysége során több kiállítást, ismeretterjesztő előadást, autóbuszos és kerékpáros kirándulást szerveztünk.

Bővebben...

BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Az intézmény célkitűzései:

Az intézmény működteti a városi könyvtárat, melyet regisztráció után bárki látogathat. Az épület nem csak a könyvtárnak ad helyet, a könyvtár működtetése mellett az intézmény látja el a városban a művelődéi ház szerepét is.

Bővebben...

VADVIRÁG ALAPÍTVÁNY (KISNYALKA)

Az alapítvány célkitűzései:

Az Alapítvány, teljes nevén a „Vadvirág a Gyerekek Környezeti Neveléséért Közhasznú Alapítvány” 2001-ben alakult és tevékenysége szorosan összefonódik a majorsággal. Alapítóinak és tagjainak egyértelmű volt, hogy a kivételesen jó adottságú és az idilli természeti környezetben elhelyezkedő, de addigra erősen leromlott állapotú nagyszerű építészeti emléket megóvja a további pusztulástól. Az alapítvány célja, hogy Kisnyalka major területén Környezeti Nevelési Központot alakítson ki.

Bővebben...

Galéria

GYEKE NFÜ
Copyright © 2012 GYEKE. Minden jog fenntartva!